Kérdése van?
Üzenet elküldve. Bezár

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜzemeltetőKunos Anita e.v
Székhely/telephely11114, Budapest, Eszék utca 18. Fszt 5.
Ügyfélszolgálattchouksuli@gmail.com, +36-30-960-6888
Okmányirodai nyilvántartási szám33146090
Illetékes igazgatóságNAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Adószám66252483143
BankszámlaszámRaiffeisen Bank Zrt. 12011265-00705168-00100008
Tárhely szolgáltatói adatokDotroll Kft. .

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) Kunos Anita e.v. (Nyilvántartási szám: 33146090, adószám: 66252483-1-43)  a továbbiakban, mint Szolgáltató, által működtetett tchouksuli.hu honlap használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit írja le, továbbiakban együtt  (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Weboldal elérhetősége: https://tchouksuli.hu

A webáruház üzemeltetőjének cégadatai(Szolgáltató)

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részének, illetve az ott megjelenő tartalmak (kép, szövegrész, szlogen, logó) valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, csoport, aki a Szolgáltató weboldalán böngészik, vagy ajánlatot kér, vagy későbbiekben vásárol, aki a meghirdetett szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi, fiókot hoz létre, felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, regisztrációtól függetlenül. Amennyiben felhasználó be/rálép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, magára nézve kötelezően elismeri a Szabályzat valamennyi rendelkezését.

 1. Általános tudnivalók
 2. ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a tchouksuli.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 3. A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.
 4. Tilos a weboldalon megjelenített tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Ezen beleegyezés hiányában a törvénytelen felhasználás, kártérítési kötelezettséget von maga után.
 5. A webáruház tartalmát és az azon keresztül megvásárolható termékeket, szolgáltatásokat és információkat szerzői jogok védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.
 • Szerződés hatálya, érvényessége, tárgya
  • A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyet Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig köteles megőrizni. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Szolgáltató Magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
  • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
  • A jelen Szabályzat 2021. Április 10-től hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, melyet 10 nappal a hatálybalépés előtt weboldalon közzétesz.
  • A feltüntetett termékek és szolgáltatások kizárólag online a weboldalon keresztül rendelhetőek meg. A webáruházban történő rendeléshez regisztráció szükséges. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és regisztrációval. A megvásárolható szolgáltatások köre Workshopok, Webkonferenciák, szemináriumok, online és offline képzések, előadások valamint kiegészítő fizikai termékek. Szolgáltató által biztosított weboldalon történő hozzáféréssel.

Szolgáltatások köre, specialitások

 • Online képzések és előadások: rögzített formában kerül megtartásra, felhasználó egyedi azonosító birtokában, hitelesítő kóddal megnyitja a szolgáltatást. Felhasználó számára Szolgáltató 12 hónapos időintervallumban biztosítja a felületet.
 • Webszemináriumok: A webszeminárium linkjét a kezdés időpontja előtt 15 perccel Szolgáltató megküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre. A konferencia megkezdése előtt kérjük töltse le a Zoom alkalmazást az eszközre. Letöltés link: https://zoom.us Adatkezelési tájékoztatójukról itt olvashat bővebben: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel jelentkezzen be a megkapott linken. Biztonsági okokból először egy „várószobába” fog kerülni, ahol meg kell várnia, hogy jóváhagyjuk a részvételét.
 • Élő workshopok, élő szemináriumok: Az élő képzést a vásárláskor megadott időpontban és helyszínen tartja meg a Szolgáltató. Szolgáltató fenntartja a jogot a programok időpontjának és helyszínének megváltoztatására. Az élő képzésen elhangzó és írásban átadott információkat, tananyagokat Résztvevő kizárólag saját célra használhatja fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Árak:

 • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árak forintban értendőek, az Áfa értékét tartalmazzák. A házhozszállítás díja termékek esetében, szállítási címtől függően változik, melyet a vevőnek a feltüntetett áron felül ki kell fizetnie.
 • Hibás ár feltüntetése esetén teendők: Szolgáltató a weboldalán feltüntetett termékekhez leírást, nevet és képet társít, mely a fényviszonyok és jelenkori technika állása szerint, a lehető legnagyobb gondosság mellett is eltérhet a valóságtól, néhány esetben, pusztán csak illusztrációként szolgál. Amennyiben a weboldalon szereplő ár, Felhasználó számára nyilvánvalóan hibás, mint pl. rendszerhiba esetén megjelenő “0” vagy “1” Ft-os csökkentett ár, piaci ártól szokatlanul eltérő ár, a feltűnő értékaránytalanság miatt Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árat, a mindenkor szokásos piaci árra módosítsa, melynek tényéről e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti megrendelőt. Szolgáltatótól nem elvárható, hogy a terméket a hibás áron szállítsa, így szokásos piaci árra történő módosítás után, Felhasználó elállhat vásárlási szándékától
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes jelentkezők esetében a részvételt visszautasítsa pl. versenyérdek-ellentét miatt, ennek indokát köteles megjelölni és azt a fél tudomására hozni.
 • Online képzések, előadások
  • Rendelkezésre állás Online képzés tekintetében: Az oldalon megvásárolt szolgáltatások és információk, tananyagok a vételár megfizetése ellenében egy évig a Felhasználó rendelkezésére állnak, amiket Résztvevő kizárólag saját célra használhat fel. Azok bármilyen formában történő sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos és büntetőjogi következményekkel jár.
  • Szolgáltató kifejezetten ügyel a személyes adatok informatikai védelmére, így megbízható 3. fél közreműködésével biztosítja a folyamatos és professzionális kiszolgálást. Az online élőadás linkjét a kezdés időpontja előtt fél órával a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan kézbesíti. Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges technikai tudnivalókról, a képzés előtt, tájékoztatja a résztvevőket. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a képzés megtartásához külső, ingyenes szoftver vagy alkalmazás segítségét vegye igénybe.
 • Regisztráció/Rendelés menete/Vásárlás
 • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató felelősségét kizárja, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • Felhasználó, regisztrációt követően (e-mail cím és felhasználónév megadása) bejelentkezik. Felhasználó a kiválasztott termék darabszámának beállítása után kosárba rakja az árut, ennek vételárát az alábbi módozatok egyikén elégítheti ki: banki átutalás.
 • Felhasználó új vásárlóként történő regisztrálása esetén, megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, így a következő vásárláskor már csak be kell jelentkeznie profiljába. Regisztráció nélküli vásárlás esetén Felhasználónak meg kell adnia a számlázási adatokat és szállítási címét.
 • A következő lépésben a Vásárló kiválaszthatja a terméket, a Megvásárolom gombbal kosárba helyezi. Ezt követően, a „Tovább” gombra kattintva léphet az Adatok ellenőrzése felületére. Itt ellenőrizheti a megrendelt termékek darabszámát, árát és a termék megrendelése esetén szállítási költséggel növelt végösszeget, valamint megjegyzést írhat a rendeléshez. Kedvezménykupont aktiválhat. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, és elfogadta a vásárlási feltételeket, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.
 • A továbblépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a vásárló elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót és ezen ÁSZF-et, hozzájárulását adta a felnőttoktatás bejelentéséhez szükséges adatszolgáltatáshoz.
 • Ezt követően egy köszönő oldal jelenik meg a rendelésszámmal, valamint egy visszaigazoló e-mail érkezik a vásárló által megadott e-mail címre.
 • A megvásárol termékeket Vásárló a Fiókom/Megvásárolt képzéseim menüben éri le.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, károkért.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 • Személyes adatok kezelése-Adatvédelem
 • Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és azok jogszabályon alapuló kezelése. Ezért Szolgáltató azokat bizalmasan kezeli, fokozott védelmi intézkedéseket tesz a biztonságos működés érdekében. A megvásárolt online képzés több eszközről is elérhető. Azonban megfelelő biztonsági okokból, minden belépéskor egyedi, két lépcsős autentikáció szükséges. A regisztrált e-mail címre megküldött 6 jegyű belépőkód megadása után elérhető a megvásárolt szolgáltatás.
 • Egy regisztrált felhasználói fiókkal egyidejűleg csak egy Felhasználó tud belépni, több Felhasználó egyidejű belépése esetén a Fiók automatikusan kilépteti a plusz belépőket az eszközök számától függetlenül. Így kérjük fokozattan ügyeljenek a megadott e-mail fiókok és eszközök biztonságára, ugyanis a különböző eszközökről történő ki/és beléptetést a rendszer maximálja!
 • Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltató 2021. április 10-től hatályos adatkezelési tájékoztatóját átvette, elolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi, kijelenti továbbá, hogy a tájékoztatóban rögzített célra és ideig hozzájárul személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez. (Adatkezelési tájékoztató 5. sz. melléklet)
 • A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban a jelen szerződésben és az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az (EU) 2016/679 Rendelete (Továbbiakban GDPR Rendelet) rendelkezései irányadóak.
 • Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Kunos Anita e.v (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a tchouksuli.hu honlapon és webáruház meglátogatása, valamint az online szerződéskötés kapcsán keletkezett személyes adatokra.
 • Felek jogai és kötelezettségei
  • Jelentkezőnek jogában áll az előadáson online vagy személyes képzés esetén offline formában részt venni, jegyzetelni és a leadott tananyagokat saját tanulási célra felhasználni, elsajátítani.
  • Az előadások anyagát Szolgáltató a képzési idő alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. Az előadás anyagait a Jelentkező nem veheti, és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni, ezt előzetesen csak Szolgáltató írásbeli engedélye alapján teheti meg, egészen a képzést megelőző napig.
  • Az Előadást Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező kizárását, részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ebben az esetben, a képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
  • Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.
  • Megvásárolt online képzés és videó díját Szolgáltató nem téríti vissza.
  • Élő képzés vagy webszeminárium lemondásakor Szolgáltató abban az esetben téríti vissza a befizetett részvételi díjat, 2500 Ft adminisztrációs költség levonásával, ha a lemondás tényét a Jelentkező az előadás/képzés/webszeminárium indulásának napja előtt minimum 15 nappal e-mailen vagy postai úton jelzi.
  • Élő képzés vagy webszeminárium indulásának napját megelőző 14. naptól a befizetett részvételi díjat lemondás esetén Szolgáltató betegség esetében visszatéríti, ha Jelentkező ezt orvosi igazolással alátámasztja. Ebben az időszakban az egyéb indokkal lemondott részvételek díját Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni, de a Jelentkezőnek lehetősége van átjelentkezni egy másik induló képzésre és a díj beszámítását kérni.
  • Szolgáltatónak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
  • Szolgáltató jogosult a Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, vagy elutasítani a jelentkezését, amennyiben
 • a felnőttképzéshez törvényileg előírt adatszolgáltatást elmulasztja.
  • a szerzői jogvédelem elfogadásáról szóló nyilatkozat (3. melléklet) valamint a Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat (4. melléklet) aláírását elmulasztja, megtagadja.
  • az előadókkal, a szervezőkkel vagy az iskola tagjaival szemben tiszteletlen vagy agresszív viselkedést tanúsít.
  • magatartása a képzést, az oktatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az oktatást.
  • engedély nélkül hang- vagy videófelvételt készít az oktatásról
  • pszichoaktív szerek hatása alatt áll (pl.: drogok, alkohol, erős nyugtatók, szorongásoldók) rendszeres fogyasztója.
  • mentális zavarok, skizofrén és más pszichotikus zavarok, depresszió, bipoláris zavarok, impulzus kontroll zavarok állnak fenn nála.
  • súlyos személyiségzavarban szenved (pl.: borderline, narcisztikus, antiszociális).
 • Elállási jog
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldött terméket/termékeket csak sértetlen állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.
  • Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, míg a vásárló köteles ugyanezen időtartamon belül a megvásárolt árut visszaadni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Vásárló nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségre: tchouksuli@gmail.com.
  • A Jelentkező hibás teljesítés esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról, vagy nyomtassa ki a mellékletben szereplő segédletet.
A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető kapcsolati oldalon, e-mailen vagy telefonszámon: tchouksuli@gmail.com, +36-30-960-6888 hétfő, szerda péntek 8-12 óráig
 • Panaszkezelés

A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban Résztvevőnek lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a tchouksuli@gmail.com e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen írásban értesítjük a vizsgálat eredményéről.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál is be lehet nyújtani: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • Egyéb Rendelkezések
  • A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  • Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért, különösen az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.

– A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

9.3 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési tájékoztató, a Szerzői jogvédelemről szóló nyilatkozat és a Részvételi feltételeket elfogadó nyilatkozat. A nyilatkozat jelen ASZF elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogadásra kerül, a nyilatkozat teljes terjedelemben a mellékletek 3-as száma alatt elérhető.

9.4 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9.5 Az ÁSZF-et a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag fogadják el.

Budapest, 2021.04.10

Melléklet 1 – Házirend

A technikai tudnivalókat alaposan olvasd át és tartsd be! Kérlek győződj meg róla, hogy minden előkészületet elvégeztél. Az élő webszeminárium vagy online előadás alkalmával sajnos már nem tudunk a technikai problémákkal foglalkozni, így az esetlegesen ebből az okból felmerülő károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

 • Letöltöttem a Zoom alkalmazást arra az eszközre, amelyikkel részt veszek az előadáson.
 • A megadott linken az élőadás kezdete előtt legalább 15 perccel be vagyok jelentkezve Először egy „várószobába” fogsz kerülni biztonsági okokból, ahol meg kell várnod, hogy jóváhagyjuk a részvételed.
 • A részvétel feltétele minden képzésen a Szerzői jogvédelemről és a Részvételi feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozat elfogadása és aláírása, amelyet élő képzések esetében a helyszínen, személyesen kell megtenni.
 • A képzéseken tilos hang- és filmfelvételt készíteni.
 • A tanuláshoz szükséges munkafüzeteket a helyszínen adjuk át, és a részvételi díj tartalmazza ezeket.
 • A workshopokon 13 órától 1 órás ebédszünetet tartunk.

Eltanácsolási vagy kizárási okok

A TchoukSuli egy oktatási módszer, gyakorlásának feltétele a lelki stabilitás és a tiszta, befolyástól mentes tudatállapot. Aki zavart, eltompult vagy valamilyen szer által befolyásolt tudatállapotban van, valamilyen pszichiátriai betegségben vagy mentális zavarokban szenved, az nem vehet részt a programjainkon.

Bővebb felvilágosítást itt kérhet!

E-mailben a tchouksuli@gmail.com e-mail címen.

Telefonon a +36-30-960-6888 számon, hétfő, szerda pénteki napokon 8-12 óráig

Melléklet 2- Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:………………………………………………………………

Alulírott………………………………………………………………kijelentem hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt,

Melléklet 3 – Adatkezelési nyilatkozat tartalmát megtalálja az Adatkezelési nyilatkozat oldal alatt

Nem tud másolni!
Ez az oldal süti-ket használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal süti-k segítségét vegye igénybe.